Glas podzemlja 2019

Prelistajte celotno številko ali si jo oglejte v PDF formatu.

UVODNIK
Aleksandra Krajnc: Nagovor urednice – 2
Jurij Kunaver: Jožetu Pirnatu – Jozlu v spomin!- 4

HISTORIAT
France Šušteršič : Visokogorski kras na Malih podih pod Skuto – 8
France Šušteršič: Njagloblje jame v Jugoslaviji v 50-ih letih prejšnjega stoletja – 11
France Šušteršič: Nove raziskave v Žankani jami pri Rašporju – 13
France Šušteršič: Izza ozadja raziskav Žankane jame v letu 1968 – 16
Viktor Koselj: Planinska jama – iskanje poti v smeri Pivke jame – 19
Primož Presetnik: Zbrana bibliografija častnega člana Tomaža Planine – 22
Primož Presetnik: Odmev na članek Jamarska nesreča pri raziskovanju Brezna pri Medvedovi konti jeseni 1960 oz. spomine obujaj, vendar se v kataster pomujaj! – 23

IZOBRAŽEVANJE
Špela Borko: V iskanju izgubljene vizure ali kako se ne lotiti sistema – 25

RAZISKAVE
Rok Grecs: Dve izgubljeni jami na skopelski gmajni – 27
Matevž Hreščak: Petnjak – 28
Matic Di Batista: Brezno na Toscu – 30
Jure Bevc: Raziskave v Romeu v letu 2018 – 33
Matic Di Batista: Evklidova piščal – 36
Franci Gabrovšek: P4 iz onostranstva – 38
Špela Borko: Pregled dejavnosti v Kaninskih globinah – 40
Vid Naglič: Jamarjenje po Španiji – 43

TABORI
Jure Bevc: Dnevnik prvomajskega tabora 2018 na Javornikih – 46
Špela Borko: Kaninski dnevnik 2018 (28. 7. – 5. 8. 2018) – 48
Mike Ficco, Teo Delić, Katarina Kosič Ficco, Philip Schuchardt: Ekspedicija Kučka korita, Črna gora 2018 – 52

VARSTVO JAM
Jure Košutnik: Čistilna akcija DZRJL 2018 – 60

JAMARSKA ŠOLA
Nika Pišek: Jame – 62
Matevž Hreščak: Moje prvo jamarsko leto in pregled delovnih akcij »Kraške sekcije« v letu 2018 – 62

KOMENTARJI K DELOVANJU DRUŠTVA
Primož Presetnik: Novo registrirane jame in katastrsko gradivo prejeto v letih 2017 in 2018 – 64
Teo Delić: Izjemne nagrade za izjemne čase, Nagrada Viljema Puticka 2017 – 65
Špela Borko: Pregled jamskih sistemov v Sloveniji – 66
Primož Presetnik: Predlog dopolnitev in sprememb vodenja preglednice Osnovnih podatkov o jamah – 67
Matija Perne: Podnebne spremembe na ferajnu – začetki in dosežki komisije za klimatizacijo društvenih prostorov – 72
Primož Jakopin: DZRJL – Predlog za spremembo imena društva v treh tujih jezikih – 75

USTVARJALNI JAMARJI
Maja Zagmajster: Kako nas je poziv z druge strani luže spodbudil, da smo posneli filmček o obisku Planinske jame – 79

PriponkaVelikost
GP 2019 4.95MB
Ključne besede: