Glas podzemlja 1979

Glas podzemlja je na voljo tudi na spletu.

Kazalo:

N.N.: Poziv DZRJL-evcem. – 2
Friedrich Müller: Kačja jama, 2. nadaljevanje. – 3
Daniel Rojšek: Pregled ekskurzij od 31.3.1978 do 2.4.1979. – 5
Nakup društvenega kombija. – 7
N. & Rado Smerdu: Drugi mednarodni festival speleološkega filma. – 9
Georges Marbach: Francoska jamarska šola. – 10
Luquet: Nekaj o zgodovini speleoloških filmov. – 11
Primož Jakopin: O numeričnem vrednotenju kraških objektov. – 13
Primož Jakopin: O nekaterih pojmih v zvezi z jamskim prostorom. – 17
Andreja Žagar: Vedno je enkrat prvič. – 18
Marko Paternu: Pod stropom Škocjanskih jam. – 20
Marko Paternu – Patko: Trikrat v Zelške jame. – 23
Andreja Žagar: Strmadna v dežju – Nanos ponoči. – 25
Grega Pintar: Kako smo reševali mačka. – 28
Marko Paternu – Patko: Mednarodni jamarski zbor na Češkem. – 29
Jorg Prestor: S francoskima speleologoma v Zelških jamah. – 32
M. Modic: Prebliski, pesem. – 35
N.N.: Nagradni natečaj. – 36