Glas podzemlja 1970/I.

Glas podzemlja je na voljo tudi na spletu.

Kazalo:

Jožko Pirnat: Žankana jama – maj 1969. – 1
Matjaž Puc: Triglavsko brezno in jaz. – 4
Krivic Primož: Gouffre Berger, Cuves de Sassenage in še kaj. – 4
Mare Vogrič: Moj prvi neturistični obisk večne teme. – 10
France Šušteršič: Kristalne jame pod babjim zobom. – 12
N.N.: Najgloblje jame na slovenskem. – 16
N.N.: To so rekli in potem… – 18
N.N: Iz naših zapisnikov… – 18