Pretekle šole

2023

V letu 2023 se je jamarske šole udeležilo 14 tečajnikov, od tega jih je izpit opravilo 12. Šolo je vodil Uroš Kunaver.

Predavanja JŠ 2023
 1. marec: uvodno predavanje (Uroš Kunaver)
 2. marec: jamarska oprema in jamarske raziskovalne tehnike (Jaka Flis)
 3. marec: nevarnosti v jamah in ukrepanje v primeru nesreče (Rok Stopar)
 4. marec: varstvo jam ter načela jamam prijaznega obiskovanja in raziskovanja (Marko Simič)
 5. april: nastanek jam (Franci Gabrovšek)
 6. april: dokumentiranje jamarskih raziskovanj (Uroš Kunaver)
Ekskurzije JŠ 2023
 1. marec: Jama Mačkovica
 2. marec: Učenje vrvne tehnike (pod Črnuškim mostom)
 3. marec: Učenje vrvne tehnike (pred Vranjo jamo)
 4. april: Jama Medvedjak
 5. april: Jama pri Sv. Treh Kraljih
 6. april: Gorjanska jama
 7. maj: Izpit (na steni v Gorjah)
 8. junij: tradicionalno prečenje Pološke jame
2022

Pod vodstvom Uroša Kunaverja smo uspešno izvedli jamarsko šolo na katero se je prijavilo in jo uspešno tudi opravilo 10 tečajnikov.

Izvedena predavanja:
uvodno predavanje (Uroš Kunaver)
jamarska oprema in jamarske raziskovalne tehnike (Jaka Flis)
nevarnosti v jamah in ukrepanje v primeru nesreče (Rok Stopar)
varstvo jam ter načela jamam prijaznega obiskovanja in raziskovanja (Marko Simič)
nastanek jam (Franci Gabrovšek)
dokumentiranje jamarskih raziskovanj (Uroš Kunaver)

Izvedene ekskurzije: v Mačkovco, Medvedjak, Jamo pri Treh kraljih in Gorjansko jamo ter dve vrvni vaji pod Črnuškim mostom in pred Vranjo jamo. Izpit so tečajniki opravljali 7. 5. 2022 v plezališču pri Velikem naravnem mostu v Rakovem Škocjanu.

2021

Kljub epidemiji smo pod vodstvom Uroša Kunaverja uspešno izvedli jamarsko šolo, ki se jo je udeležilo 15 tečajnikov. Od teh jih je izpit opravilo 11.

Poleg rednih predavanj so bile izvedene ekskurzije v Mačkovco, Medvedjak, Jamo pri Treh kraljih in Gorjansko jamo ter dve vaji v vrvni pred Vranjo jamo. Izpit so tečajniki opravljali 3. 7. 2021 v plezališču pri Velikem naravnem mostu v Rakovem Škocjanu.

2020

Kljub epidemiji smo pod vodstvom Uroša Kunaverja uspešno izvedli jamarsko šolo, ki se jo je udeležilo 11 tečajnikov, 9 jih je uspešno opravilo izpit.

V okviru jamarske šole so bile poleg rednih predavanj izvedene ekskurzije v Mačkovco, Medvedjak, Jamo pri Treh kraljih in Gorjansko jamo ter dve vaji v vrvni pred Vranjo jamo. Izpit so tečajniki opravljali 20. 6. 2020 v plezališču pri Velikem naravnem mostu v Rakovem Škocjanu.

2019

V 2019 smo pod vodstvom Matije Perneta uspešno izvedli jamarsko šolo, ki se jo je udeležilo 8 tečajnikov, 6 jih je uspešno opravilo izpit.

V okviru jamarske šole so bile poleg rednih predavanj izvedene ekskurzije v Mačkovco, Medvedjak, Jamo pri Treh kraljih in Gorjansko jamo ter vaji v vrvni tehniki pod črnuškim mostom in pred Vranjo jamo. Redni izpit so tečajniki opravljali 11. 5. 2019 v plezališču v Iškem Vintgarju, za zamudnike pa smo izvedli še en izpitni rok v jeseni.

2018

Jamarska šola se je začela v četrtek, 8. marca 2018, ob 19. uri v društvenih prostorih v zaklonišču na Majaronovi. Izvedli smo šest predavanj, šest ekskurzij in preverjanje znanja. Cena šole je znašala 65€ in je vključevala tudi izposojo opreme, komplet popkovin z vponko, knjigo Ne hodi v jame brez glave.  Zaključno preverjanje znanja je potekalo 12.5.2018 v plezališču v Ipkem Vintgarju, kjer so vsi tečajniki pokazali odlično znanje.

Program jamarske šole 2018

Predavanja so potekala v marcu in aprilu vsak četrtek ob 19. uri v društvenih prostorih. Obravnavala so jamarsko opremo, raziskovalne tehnike, varstvo jam, nastanek jam, dokumentiranje jamarskih raziskovanj in ukrepe prve pomoči v jamah. Terenske ekskurzije smo izpeljali preko vikendov.

Jame in ekskurzije, ki smo jih izvedli:
11.3. Mačkovica
18.3. Črnuški most – učenje vrvne tehnike
25.3. Vranja jama – učenje vrvne tehnike
1.4. Medvedjak
8.4. Jama pri sv. treh Kraljih
15.4. Gorjanska

2017
2016

2015

2014

2013

2012

2011

Jamarska šola se je pričela 10. marca 2011 v društvenih prostorih. Na uradnem programu je bilo šest predavanj, šest ekskurzij (od tega ena dvodnevna) in preizkus znanja. Izpeljali smo vse kar smo obljubili, zaradi zagnanosti tečajnikov pa še šest (6) dodatnih ekskurzij. Šola se je zaključila z “izpitnima rokoma” 14. in 21. maja, na katerih je šolo z odliko končalo dvanajst udeležencev.

Program šole 2011
10.3. Uvodno predavanje (Franci Gabrovšek) (izpeljali)
12.3. Mačkovica (izpeljali)
17.3. Jamarska oprema (Matija Perne) (izpeljali)
19.3. Trening vrvne tehnike pod črnuškim mostom (izpeljali)
24.3. Varstvo jam (Marko Simić) (izpeljali)
26.3. Trening vrvne tehnike v plezališču pred Vranjo jamo (izpeljali)
31.3. Nastanek jam (Franci Gabrovšek) (izpeljali)
2.4. Medvedjak (izpeljali)
7.4. Prva pomoč (Anton Praprotnik) (izpeljali)
9.4. Jama pri Sv. Treh Kraljih (izpeljali)
14.4. Dokumentacija (Gregor Pintar) (izpeljali)
16.4. in 17.4. Škamprlova jama in Mejame – dvodnevna akcija z dvema jamama in z družabnimi aktivnostmi v vmesnem času za piko na i. (nadomestili s Šimnovo jamo in Breznom pri Medvedovi konti)
14.5. Preizkus znanja (izpeljali v Iškem Vintgarju)

Kar ni bilo na programu, pa se je zgodilo
27.3. Trening vrvne tehnike v plezališču pred Vranjo jamo
28.3. Trening vrvne tehnike pod črnuškim mostom
29.3. Babja luknja
8.4. Konasnica
15.4. Turkova jama
13.5. Trening vrvne tehnike pod črnuškim mostom

Začetnikov (“jamarjev pripravnikov” po terminologiji ferajnovih pravilnikov) tudi po zaključku šole nismo pustili vnemar. Na prvomajskem taboru smo spet raziskovali nove jame, kar je početje, pri katerem lahko enakovredno sodelujejo tudi novinci. In so sodelovali. 18. junija smo prečili Pološko jamo (zgoraj not – spodaj ven), kar že tradicionalno igra vlogo zaključne akcije jamarske šole. 10. decembra je bilo njim posvečeno putikovanje. S tem je posebnega ukvarjanja z njimi konec, kajti zdaj so ne le “ta starim” enakovredni jamarji, ampak so redke tiste akcije, kjer jih ni zraven.

2010

2009

2008

Šola se je začela v četrtek 13. marca, izpiti pa so bili 17. maja v Iškem vintgarju, 31. maja pred Vranjo jamo ter 19. in 20. junija pod črnuškim mostom. Preizkus je uspešno opravilo 10 tečajnikov.

2007

Društvo za raziskovanje jam Ljubljana je organiziralo Jamarsko šolo za vse, ki jih zanima jamarstvo. Začetek Jamarske šole je bil v četrtek, 8. marca ob 19. uri v društvenih prostorih v zaklonišču na Majaronovi. Predavanja in ekskurzije so potekale v marcu in aprilu.

Šola se je zaključila z uspešno opravljenim izpitom novih tečajnikov. Komisija je bila stroga, tečajniki pa so pokazali vse svoje znanje. Izpiti so potekali v soboto 12. maja 2007 v Iškem Vintgarju.

Trije od tečajnikov so na izpitu pokazali nekoliko šibko znanje iz določenih vrvnih manevrov. Komisija je zato sklenila, da se jim izpit prizna, ko bodo izpeljali dodatno vajo vrvne tehnike in dopolnili svoje znanje. Vajo smo izvedli, 31. maja 2007, pod črnuškim mostom. Vsi trije so uspešno premagali nastavljene jim težave in s tem postali jamarji pripravniki. To pomeni, da lahko hodite z njimi po jamah brez strahu zanje in zase.

2006

Spomladi 2006 se je odvijala jamarska šola. Pričela se je v četrtek 23. februarja. Dejavnosti so potekale gladko, pravzaprav kar lepo :).

Izpit je bil izveden 21. maja 2006 v Iškem Vintgarju. Prijavljenih je bilo 11 kandidatov, vsi so  preizkus uspešno opravili.

Redosled dejavnosti je bil naslednji:
2.3. Uvodno predavanje
9.3. Predavanje oprema in tehnika
12.3. Mačkovica
16.3. Predavanje varnost in prva pomoč
19.3. Plezalni vrtec pod Črnuškim mostom
23.3. Predavanje osnove krasoslovja
26.3. Vranja jama
30.3. Predavanje varstvo jam
2.4. Škamprlova jama
6.4. Predavanje dokumentacija jam
9.4. Jama pri sv. Treh kraljih

In dodatni program:
23.4. Gorjanska jama
4.5. Predavanje speleobiologija
7.5. Skednena jama

2004

2003

Zaključek jamarske šole 2003.

V soboto smo v ambientu Rakovega Svetega Kancijana končali jamarsko šolo Jesen-Zima(-Pomlad) 03/04. Teoretični del izpita je potekal pred cerkvijo že omenjenega patrona, praktični pa v stenah pod njo – tam je namreč precej dober poligon za take reči. Izpitno komisijo smo sestavljali Bina Bergant, Franček Gabrovšek, Tomaž Miklavčič, Gregor Pintar in Dušan Tominc.

Fenomen letošnje šole je, da se je uvodnega predavanja udeležilo osem style tečajnikov, VSEH (istih) osem se je udeležilo velike večine predavanj in akcij, tudi izpita se je udeležilo VSEH osem, VSEH osem pa je uspešno opravilo končno preizkušnjo.

Poročal Franček.

Poročilo z izpitov za naziv »jamar pripravnik« dne 18.10.2003 v Močilniku

Kot del zaključka jamarske šole smo dne 18.10.2003 v Močilniku organizirali izpit za pridobitev naziva »Jamar pripravnik«. Kandidati so morali pokazati znanje vrvne tehnike s preplezanjem poligona, ki je vseboval prečnico, tri prepenjališča in vozel na vrvi. Teoretično znanje iz varstva jam in prve pomoči so morali pokazati na točkah ob vadbišču. Ena točka je bila namenjena preizkusu znanja iz poznavanja vozlov.

Izpitno komisijo so sestavljali: Matjaž Pogačnik, – vrvna tehnika, Martina Bergant – prva pomoč, Dušan Tominc – vozli, Matej Dular – varstvo jam.

Izpit je uspešno opravilo 6 kandidatov oz. kandidatinj. Zaradi nezadostnega poznavanja vrvne tehnike izpita nista opravila 2 kandidata.

2002

Zaključek jamarske šole 2002.

Jamarsko šolo smo pričeli z uvodnim predavanjem oz. spoznavanjem 21.2.2002. Nato smo pred rednimi  sestanki organizirali pet predavanj:

1. Nastanek jam – dr. Franci Gabrovšek

2. Varstvo jam – Marko Simić

3. Prva pomoč – Nina Prevec Urankar

4. Kartografija – Marko Simić

5. Merjenje jam in Kataster – Marko Simić

Vikende smo izkoristili za vadbo vrvne tehnike v plezalnih vrtcih in obiskovanje jam na šestih enodnevnih ekskurzijah: vrtci v Rakovem Škocjanu, Močilniku in Vranji jami ter vaje v Logaški jami in Janičji jami.

Jamarsko šolo je obiskovalo 18 tečajnikov. Ekskurzije sta vodila Franci Gabrovšek in Rafko Urankar ob pomoči Matjaža Pogačnika in Martine Bergant, ki sta se tako uvajala v vodenje jamarske šole, ter ekipa jamarjev: Marjan Baričič, Matija Perne, Matej Dular, Gregor Pintar, Branka Hlad.

2001

1998

1997

1995

1991

1989

1985

Arhivski dokumenti pričajo, da se je verjetno začela 5.11.1985.

1982

Iz arhiva DZRJL:

Začetek 12.10.1982. V sklopu jamarske šole je bilo predvidenih sedem predavanj in sicer:

– Splošno o jamarstvu

– Jamarska tehnika I

– Kras in kraški pojavi in lastnosti kraškega podzemlja

– Jamarska tehnika II

– Dokumentacija o jami I

– Dokumentacija o jami II

– Jame doma in po svetu

Vsakemu torkovemu predavanju je sledila v soboto ekskurzija jamarske šole.

1981

Iz arhiva DZRJL:

V okviru jamarske šole je bilo predvidenih osem predavanj:

– 6.X.81 Jamarstvo (R. Smerdu)

– 13.X.   Hoja v jame in plezanje po lestvicah (T. Planina)

– 20.X.   Kraj in jame (D. Rojšek)

– 27.X.   Jame doma in po svetu (J. Kunaver)

– 3.XI.   Osnove topografije (M. Kunaver)

– 10.XI. Merjenje jam (T. Planina)

– 17.XI. Vrvne tehnika (G. Pintar)

– 24.XI. Osnove kraških pojavov (F. Šušteršič)

1980

Arhiv DZRJL je o tej šoli precej molčeč. Pravi le da se je verjetno začela 2.12.1980.

1979

Šola se je sicer verjetno začela v decembru 1979, akcije pa so bile izvedene 15.1, 22.1, 29.1, 5.2 in 12.2 1980.

Iz Glasa podzemlja  letnik 1980 sledi sledeči seznam ekskurzij, ki se malo tepe z zgornjo trditvijo, zato gre verjetno za dve ločeni šoli:

Divaška jama (nov. 1979) – ogled jame
Lipiška jama (17.11.2979) – plezanje po lestvicah
Škamprlova jama (24.11.2979) – plezanje po lestvicah
Rakov Škocjan (8.12.1979) – trening vrvne tehnike
Rakov Škocjan (9.12.1979) – trening vrvne tehnike
Vozelnica- Radovica (8.12.1979) – jama je bila zasuta
Velika jama na Prevalji (16.12.1979) – turistični ogled
Ledena jama na Stojni (15.12.1979) – fotografiranje in treniranje žimarjenja

1978

Iz arhiva DZRJL:

Šola se je začela v torek, 7.11.1978, ob 20h, na filozofski fakulteti.

Program:
7.11. Uvodno predavanje z osnovami jamarske tehnike (J. Pirnat)
11. in 18.11. Praktični del osnov jamarske tehnike (teren)
21.11. Jamarska tehnika (J. Pirnat)
25.11. in 8.12. Praktični del jamarske tehnike (teren)
11.12. Osnove speleologije in dokumentacije (F. Šušteršič)
18.12. Jamarstvo doma in po svetu (M. Puc)

1977

Iz arhiva DZRJL:

Šola se je začela v torek, 11.10.1977, ob 20h, na filozofski fakulteti.

Program:
11.10. Uvodno predavanje z osnovami jamarske tehnike (J. Pirnat)
15. in 22.10. Praktični del osnov jamarske tehnike (teren)
25.10. Jamarska tehnika (J. Pirnat)
29.10. in 5.11. Praktični del jamarske tehnike (teren)
7.17. Osnove speleologije in dokumentacije (F. Šušteršič)
14.11. Jamarstvo doma in po svetu (M. Puc)

Mimogrede: Zaradi plakata nalepljenega z lepilnim trakom na stebru zgradbe v Ljubljani Titova cesta 3 (sedanja Dunjska cesta), je Komunalna inšpekcija Uprave za inšpekcijske službe izdala odločbo, da mora biti plakat odstranjen najkasneje v dveh dneh po prejemu odločbe, sicer se bo to storilo na stroške Društva.

1976

Iz arhiva DZRJL:

Šola se je začela v torek, 7.12.1976, ob 20h, na filozofski fakulteti.

Program:
7.12. Uvodno predavanje z osnovami jamarske tehnike (J. Pirnat)
11. in 18. 12. Praktični del osnov jamarske tehnike (teren)
21.12. Jamarska tehnika (J. Pirnat)
25.12. in 8.1.1977 Prektični del jamarske tehnike (teren)
11.1. Osnove speleologije in dokumentacije (F. Šušteršič)
18.1. Jamarstvo doma in po svetu (M. Puc)

1975

Iz arhiva DZRJL:

V tem letu sta bila organizirana kar dva jamarska osnovna tečaja za novince.

– Program v prvem poletju:
11.3. Osnove jamarske tehnike I. (J. Pirnat)
18.3. Osnove jamarske tehnike II. (J. Pirnat)
23.3. Praktične vaje iz jamarske tehnike I
30.3. Praktične vaje iz jamarske tehnike II
15.4. Tehnika merjenja v jamah (F. Šušteršič)
20.4. Praktične vaje iz merjenja v jamah
20.5. Kaj je jamarstvo (M. Puc)
8.6. Reševanje v jamah, fotografija, biologija itd.
17.6. Teoretska speleologija in krasoslovje (F. Šušteršič)
8.7. Jame in kras po svetu (J. Kunaver)
Novinci se avgusta udeležijo spelološkega raziskovanja na Kaninskem pogorju.

– Program v drugem poletju:
19.11. Osnove jamarske tehnike I. (D. Rojšek)
25.11. Osnove jamarske tehnike II. (D. Rojšek)
2.12. Tehnika merjenja v jamah (F. Šušteršič)
9.12. Kaj je jamarstvo (M. Puc)
16.12. Kras doma in po svetu (J. Kunaver)
23.12. Jama in kras po svetu (J. Kunaver)
13.1.1976 Teoretska speleologija in krasoslovje (F. Šušteršič)
Praktično delo  – novinci so se izpolnjevali v jamarski tehniki in merjenju jam vsako soboto ali nedeljo po predavanjih. Lahko so se udeležili jamarskega raziskovanja na Banjščicah  1. maja 1976.

1969

Tečaj je priredila tehnična komisija DZRJS in je bil namenjen teoretični in praktični utrditvi in izpopolnitvi tehnike raziskovanja jam. Potekal je od 20.-21. december 1969 v jamarskem domu na Gorjuši (Domžale). Predavali so samo naši člani (JKLM):

– Miran Marussig: O organizacijii in varnosti ekskurzij ter o jamarski reševalni službi,
– Tomaž Planina: O vzdrževanju jamarske opreme, jamarskih lestvic ter o tehnilki raziskovanja globokih brezen,
– Joško Pirnat: O osebni jamarski opremi,
– Janez Modrijan:  O varovanju in spustu z vrvjo.

Tečaja se je udelžilo 29 udeležencev iz Domžal, Idrije, Kočevja, Logatca, Ljubljane, Postojne, Rakeka, Ribnice, Prebolda, Sežane in Slovenj Gradca.

1963

1933 – 1. jamski tečaj

Iz arhiva DZRJL: Poročilo o jamarski šoli leta 1933.

 1. maja 1933 se je otvoril I. jamski tečaj, ki je trajal 10 dni. Vseh predavanj se je udeležilo 251 slušateljev, na posamezni dan je pa odpadlo 25 slušateljev.

Predavanja so obsegala sledeče teme:

 1. Splošno o Krasu (s skioptičnimi slikami) – predavatelj prof. dr. Bohinec
 2. Geografija Jugoslovanskega Krasa – predavatelj prof. dr. Melik
 3. Hidrografija Krasa – predavatelj prof. dr. Rus
 4. Geologija in geološki problemi Krasa – predavatelj dr. Rakovec
 5. Jamska meteorologija – predavatelj dr. Reja
 6. Hidrografija Krasa – predavatelj ing. Sprizaj
 7. Tehnika raziskovanja jam – predavatelj Ivan Michler
 8. Fosilna fauna v jamah – predavatelj dr. Rakovec
 9. O nabiranju recentnega biološkega materiala – predavatelj dr. Kuščer
 10. Merjenje in risanje jam (tloris in profili)- predavatelj prof. ing Žnidaršič
 11. Pregled jamske faune – predavatelj dr. Kuščer
 12. Pračlovek in jama – predavatelj dr. Škerlj
 13. Fotografija v jamah.zapisniki o jamskih ekskurzijah – doc. dr. Seliškar

Tečaj je zaključil doc. dr. Seliškar. Po tečajusose vršile 3 ekskurzije v jame i.s.

 1. v Turkovo brezno pri Rovtah nad Podnartom. Udeležencev je bilo 13. pod vodstvom dr. Reja in Michlerja
 2. v Mačkovco in Stoto jamo v Lazah pri Planini, pod vodstvom doc. dr. Seliškarja in Michlerja. Udeležencev je bilo 5,
 3. v jame pri Stični na Dolenjskem pod vodstvom doc. dr. Seliškarja in Michlerja. Udeležencev je bilo 6.

S tretjo ekskurzjo je bil končan tudi praktični del tečaja.