Glas podzemlja 1981

Glas podzemlja je na voljo tudi na spletu.

Kazalo:

N.N.: Glas podzemlja ob 70-letnici društva. – 2
N.N.: Gradivo za zgodovino Društva za raziskovanje jam Ljubljana. – 3
N.N.: Viljem Putik Lippertova jama. – 29
N.N.: Pravila Društva za raziskovanje podzemnih jam iz leta 1910. – 32
Pavel Kunaver: Marjanščoca. – 34
Valter Bohinec: Županova jama. – 43
Ivan Michler: Križna jama. – 47
Ivan Michler: Magdalensko brezno. – 56
Jože Štirn, Tomaž Planina: Slovensko jamarstvo po osvoboditvi. – 64
France Šušteršič: Žankana jama – akcija 361 je uspela. – 74
N.N.: Marginalije ob šestdesetletnici, ponatis iz GP 1970 2/2. – 84
Jože Pirnat: Kaj je jamarstvo. – 93
Rado Smerdu: V svetu brez sonca. – 97
France Šušteršič: Razmišljanja sredi poti. – 102