Glas podzemlja 1975/III.

Glas podzemlja je na voljo tudi na spletu.

Kazalo:

P. Courbon: Razvoj jamarstva. Vrednost jamskih meritev.
Ljubo Podpac: Prispevki k zgodovini jamarstva.
Jože Pirnat: Nora tehnika raziskovanja vertikalnih odsekov v kraških jamah.
Matjaž Puc: Obisk španskih jamarjev iz Barcelone.
N.N.: Poročilo o raziskavah v Javorniku in Snežniku.
Jožko Jurečič: Raziskava Kanina po sedmih letih.
Primož Krivic: Tkalca jama.
Rado Radešček: Pošast labirinta Wandloch, nadaljevanje.
France Šušteršič: Jankotu Petkovšku v slovo.
N.N.: Najglobljih 11 jam v Sloveniji, stanje 20.9.1974.
N.N.: Ribenška, pesem.
N.N.: Odlok o določitvi prepovedanih con.