Glas podzemlja 1997

Kazalo:

Marko Simić: Uvodnik. – 1
Dorotea Verša: Pogled v notranjost Rombona. – 3
Franci Gabrovšek: Vandima, kjer se konča prostor in začne čas. – 8
Gregor Pintar: Nekaj podatkov o Vandimi. – 14
Andrej Zupanc: Nekaj misli o imenu brezna “Peronospora” na Rombonu. – 17
Jurij Andjelić – Yeti: Kratek prispevek k zgodovini raziskovanja Pršivskega krasa. – 20
Janez Vengar: Geodetska izmera leg vhodov v jame na Pršivcu. – 30
Rafko Urankar – Cile: Krjavlova in Stripijeva jama. – 30
Gregor Pintar: Pingvinova jama na Pršivcu. – 32
Franci Gabrovšek: Krst pod Pršivcem ali “kako postati strelovod”. – 35
Dean Pestator: Opremljanje naših jam, čemu tako in ali je mogoče drugače. – 37
Franci Gabrovšek: Dogajanje v Habečku ali kaj se lahko zgodi mlademu juncu. – 38
Marina Pintar: Idealen jamar. – 41
Dean Pestator, Janez Vengar: Spluga della Preta. – 42
Andrej Gosar: Treking po Dinarskem krasu. – 44
Tine Petkovšek: Računalnik v Katastru. – 50
Marko Simić: Še ena možnost napake pri meritvah. – 57
France Šušteršič: Rapalski paniki na rob. – 57
Mirjam Jezeršek: Moje prvo srečanje s podzemljem. – 60
Marko Simić: Odprava Društva za raziskovanje jam Ljubljana v Brazilijo. – 62
Matjaž Puc: In memoriam: Pavel Kunaver. – 71
Matjaž Puc: In memoriam: Franci Bar. – 72
Peter Skoberne: In memoriam: Rado Smerdu. – 73
Marko Simić: Pregled ekskurzij v letu 1986. – 75
Marko Simić: Pregled ekskurzij v letu 1987. – 79
Marko Simić: Pregled ekskurzij v letu 1988. – 83