Glas podzemlja 2013 – ob 50 letnici preboja v Radeščkovi pasaži

Glas podzemlja je na voljo tudi na spletu.

Najdena jama je tako pomembna jama v društveni zgodovini, da smo jih ob ob 50 letnici preboja v Radeščkovi pasaži namenili kar posebni Glas podzemlja.

UVODNIK:
France Šušteršič: Beseda gostujočega urednika – 3
PRISPEVKI:
France Šušteršič: Predzgodovina – 7
Rado Radešček: Izginila je velika podzemeljska jama – 8
Milan Orožen Adamič: Iz Lipertove v Najdeno – 10
Metod Di Batista: Jama se odpira – 13
Metod Di Batista: Velika štirna in Konglomeratna dvorana – 16
Metod Di Batista: Dvorana štirih in Putickova dvorana – 18
Metod Di Batista: Odkritje Piparskega rova – 22
Andrej Baraga: Po stopinjah odkriteljev – 25
Matjaž Puc – Tužak: Naj živi! – 31
France Šušteršič: Odkritje Sulčevega rova – 32
Franc Marušič – Lanko: Odkritje nadaljevanja v Modrcovem rovu alias Rovu prisrčne gorenjke (RPG) – 35
Matjaž Pogačnik: Odkrivanje »novih delov« – 36
Igor Košir – Ičo: Putick Spiritual – 39
Jernej Petrovčič: Jama Krastača – 40
France Šušteršič: Prvi »popolni« načrt Najdene jame po velikih odkritjih poleti 1964 – 42
Igor Maksim Košir: in tudi o pesništvu – 44
Jurij Kunaver: Spomini na izjemno leto 1963 in na Najdeno jamo – 46
France Šušteršič: Kaj je novega v zvezi z Lipertovo jamo – 48
Tomaž Planina: Moji spomini na odkrivanje Najdene jame – 51
Janez Modrijan: Seznam ekskurzij, povezanih z Najdeno in Lipertovo jamo od 1932 do vključno 1974 52
Janez Modrijan: Častna diploma z veteranske ekskurzije – 57
France Šušteršič: Preglednica udeležencev ekskurzij v letih od 1962 do vključno 1974 – 58
Metod Di Batista, France Šušteršič: Udeleženci ekskurzije ob jubileju, 9 marca 2013 – 61
Igor Košir – Ičo: Limbo Putick – 2
Tomislav Lajovic: O pripravi jubilejnih majic – 63