Glas podzemlja 1985

Kazalo:

Danilo Jelinčič: Koplji za pasažo. – 2
Andrej Gosar: Majska jama – pregled raziskav. – 3
Jurij Andjelić: Stari del BPGG v treh dejanjih. – 9
Samo Morel & Joerg Prestor: Antro del Corchia. – 16
Samo Morel: Lestvica jam globljih od 1000 m. – 21
Miha Praprotnik: Velika kozinska jama. – 24
Janez Janša: Moja prva jama. – 26
Joerg Prestor: Od S-19 do 3S-19. – 27
Anton Praprotnik: Energetska kriza v jami Govic. – 35
Darinka Gudurić: Prvič v jami. – 38
Tomaž Planina: Impregniranje vrvi. – 42
Tomaž Planina: Izkušnje pri preskušanju vrvi. – 44
Jelko Urbančič: Debarske atmoterme. – 45
Marko Paternu: Črpalni poskus v Šolnovem breznu. – 48
Anton Praprotnik: Kako smo kupovali kombi. – 50
JD Rakek: Črpanje vode v Zelških jamah. – 53
N.N.: Obvestila. – 54
Gregor Pintar: M – 16. – 58
Marko Paternu: Program reševalne v Poljčah. – 59
Vido Kregar: Pogovor o zvezi. – 71