Glas podzemlja 2016

Prelistajte celotno številko ali si jo oglejte v PDF formatu.

UVODNIK
Aleksandra Krajnc: Nagovor urednice – 2
Jure Košutnik: Predsedniške novičke – 3

HISTORIAT
France Šušteršič : 90-letnica jamskega katastra DZRJL – 4
France Šušteršič: Kako so raziskovanje in dokumentiranje jam videli ustanovitelji društva – 8

IZOBRAŽEVANJE
Jože Pirnat – Jozl: Therion za vsakdanjo rabo – 9

RAZISKAVE
Metod Di Batista: Galacijevka 2016 ali Zgodba o vztrajnosti članov veteranov – 18
Matic Di Batista: Sveži veter v Renejevem breznu – 22
Špela Borko: Nadvse subjektiven oris raziskovanja najboljše jame na svetu – Trubarjev dah – 25
Jaka Flis: Brezno na Toscu ali Habičev pekel – 27
Katarina Kosič Ficco: Jamarjenje po Združenih državah Amerike – 28

TABORI
Tomaž Krajnc, Matej Blatnik in Matic Di Batista (uredila Aleksandra Krajnc): Prvomajski tabor 2015 – Račiške pečine  – 31
Matic Di Batista: Poletni raziskovalni tabor Kanin 2015 – 34
Matic Di Batista: Raziskovalni tabor Pokljuka 2015 – 34
več avtorjev (uredil Primož Presetnik): Prvomajski tabor Podlesje 2016 – 35
Grega Pintar, Špela Borko in David Škufca (uredila Špela Borko): Kaninski tabor 2016 – 39
Matija Perne: Francija 3. – 20. 8. 2016 – 41

VARSTVO JAM
Rok Grecs: Čiščenje Jame na Pavlinovem – 46
Teo Delić: Ilegalni odvzem hroščev – 47

JAMARSKA ŠOLA
Teja Čeru: Jamarska šola 2016 oz. Kako se je vse skupaj začelo – 49

KOMENTARJI K DELOVANJU DRUŠTVA
Primož Presetnik: Kazalniki uspeha društva – dopolnitve za leti 2014 in 2015 – 52
Teo Delić: 11. nagrada Viljema Puticka – 56
Špela Borko: Kam je naša zgodovina šla – 57

USTVARJALNI JAMARJI
Aleksandra Krajnc: Literarni in fotografski natečaj – 59
Svit Zagmajster Lovrek, Maja Zagmajster, Tina Zagmajster in Nino Lovrek: Jama – 60
Matičar: Jamarska šola pri Matičarjih – 61