Glas podzemlja 1971

Glas podzemlja je na voljo tudi na spletu.

Kazalo:

Jure Anđelič – Jeti: Dragi sočlani! – 1
Metod Abrahamsberg: Mesec delovanja sekcije JKLM v Lazah, sekcija Wiliem Putick. – 2
Ičo Košir: Limbo Putick, pesem. – 3
Peter Habič: O prerokih po Puticku. – 4
Jože Pirnat – Jozl_ Še o prerokih po Puticku. – 6
N.N.: Iskalci, pesem. – 7
N.N.: V premislek. – 8
Marko Jekler – Fajfelj: Prvič v jami. – 9
N.N.: Prvomajska ekskurzija na Banjščice. – 10
N.N.: O Laze, prosto po Prešernu, pesem. – 11
Joško Pirnat – Jozl: Pološka jama, januar 1971. – 12
N.N.: Bolgarska jamarska pesem, besedilo močno predelal M. Puc. – 17
Verbovšek Renato – Rene: Nekaj o ekskurziji v Podstupec. – 18
N.N.: JKLM se predstavi. – 21
Andjelić Jurij – Jeti: Silvestrovanje v Najdeni jami ali 54 ur pod zemljo. – 22
N.N.: Obisk na ekskurzijah od 1.1.1970 do 31.12.1971. – 25
Stanko Klepec: Nova odkritja Jamarske sekcije P.D. Črnomelj. – 27
N.N.: Pravilnik o izposojanju opreme JKLM. – 28