Publikacije

Društvo je v svoji sredini vedno imelo kar nekaj članov, ki so bili poleg raziskovanja jam, vešči tudi vrtenja peresa.

Svoje prispevke o jamah in jamarstvu so objavljali v različnih revijah, tako strokovnih kot poljudnih ter v dnevnem tisku. Napisali so ali pa so sodelovali pri pisanju številnih knjig in drugih publikacij.

Društvo je leta 2001 izdalo jamarski priročnik Ne hodi v jame brez glave, ki je pokril dotedanjo vrzel v slovenski jamarski literaturi.

Utrip društva je opisan v prispevkih članov v društvenem glasilu Glas podzemlja, ki izhaja enkrat letno.

Bili smo tudi med prvimi slovenskimi jamarskimi društvi, ki so objavila svojo spletno stran.