Glas podzemlja 2002

Iz uvodnika (Franček Gabrovšek):

NAPOVEDNIK

Pravkar berete nov Glas podzemlja (GP), glasilo Društva za raziskovanje jam Ljubljana. V izogib brezciljnemu blodenju po njem, tale napovednik. GP sestavlja sedem sklopov, teme so različne, od manj resnih do hudo resnih, od manj jamarskih do hudo jamarskih. Skratka, sprehodimo se skozi novi GP:

90 Letnica društva
V letu 2000 je DZRJL praznovalo 90-letnico. Kako, kdaj in kje, boste izvedeli v Braninem prispevku. Vse proslave, tudi naša, se odlikujejo po odlično pripravljenih govorih, v katerih ne manjka sladkih in jamarju ljubih besedi. Prispevke Marka Simiča, prezidenta Cileta, Petra Skoberneta in Matjaža Puca, večina teh je bila v akustični obliki objavljena na proslavi v Cankarju oziroma otvoritvi razstave ob 90-letnici, objavljamo v polnem obsegu. Niso le floskule, ampak zanimivo, zgodovine in dejstev polno branje.

Izstop DZRJL iz JZS
V letu 2001 smo na občnem zboru izglasovali izstop društva iz nam do tedaj krovne JZS. Kaj nas je pripeljalo do tega, opisuje Marko Simič.

Novi prostori
Da naš ferajn ni več neklje med pijanci in alternativo, smo pokazali tudi na simboličnem nivoju. Društvene prostore smo iz sobic med ŠKUC in Pavlo preselili pod zemljo. Kam in kako, si preberite v Ciletovem spisu.

“Ne hodi v jame brez glave”
je trenutno najboljši priročnik jamarske tehnike v Slovenščini. Kako smo prišli do njega, opisuje Rafko Urankar-Cile, v širši okvir pa ga vpenja govor – ob izidu – Marka Simića, ki ga seveda objavljamo.

Aktualno raziskovalne teme
Raziskovanje Vandime, še vedno ferajnove in Slovencev rekorderke, se je končalo že kar precej let nazaj. Publicistični dolg poravnava vaš urednik. Torej, kako se konča Vandima. Iz Vandime v Brezno pod Velbom, ki ga krasi 501m vhodnega šahta. Do lani pa so ga vse do dna krasili tudi naši štriki. Nič več. Akcijo opisuje njen koordinator Pigi, strokovni prispevek o ven prinešenih vrveh pa Planina in Bergmandlc. Renetovo brezno je naša najbolj vroča jama. Kako smo ga raziskovali do sedaj, o tem vaš urednik. Najbolj sočno zgodbo raziskovanja pa vsak na svoj način opisujejo Pigi, Lanko in Matej. Česa vsega ne doživite tisti, ki se ne udeležujete poletnih taborov, preberite v prispevkih Bajsija in Lanka, ki sta iz tabornih dnevnikov povzela najzanimivejše (mogoče pa ne najsočnejše??). Brez Lankovega Lanskovrškega epa bi bila GP in Vaša zavest okrnjena.

Odprave
Teče že peto leto od zadnje ferajnove odprave v tuje jame. Ekspedicijo “Dhofar 97” opisujejo Doroteja, Matjaž in Lanko. Seveda, vsak na sebi lasten način. Nikakor ne spustite članka Arneja Hodaliča o potapljanju v največji potopljeni dvorani na svetu.

Ostali prispevki
Marko Simič piše o tem kako smo s Heliosovo pomočjo čistili onesnažene jame. Žalostno stran Jamarije opisuje Dorotea, v izvirnem prispevku analizira jamarsko-potapljaške nesreče zadnjih nekaj let. Biološko-netopirska sekcija, Primož Presetnik, Maja Zagmeister in Klemen Koselj, je vzela v precep leteče glodalce (khm, pumišputič) in nas prepričala, da jih moramo imeti radi. Dogajanje na speleonetu je popisal vaš vebmajster Gregor.

Razvedrilo
Za razvedrilo ne izpustite Markovega prispevka o mačku, ki je drobil kosti po Rombonu, mašinističnega opisa odprave v Pološko jamo in rešite Matejevo križanko. Višek zabave pa je branje sporočil Velikega Manipulatorja. Tisti, ki jih niste uspeli prebrati na jamarskih e-listah, uživajte; ostali pa tudi, dobre reči beremo večkrat. Prisega izpod Lankovega peresa bo postala obvezno čtivo za novince.

Kazalo:

Franci Gabrovšek: Uvodnik. – 3
Franci Gabrovšek: Napovednik. – 4
Branka Hlad: Kako smo prišli do proslave 90. obletnice DZRJL. – 5
Rafko Urankar: Govor na proslavi 90 letnice DZRJL. – 10
Peter Skoberne: Govor na proslavi 90 letnice DZRJL. – 11
Marko Simić: Govor na otvoritvi razstave ob 90 letnici DZRJL. – 12
Matjaž Puc: Ob 90. Obletnici Društva za raziskovanje jam v Ljubljani. – 13
Marko Simić: Izstop Društva za raziskovanje jam Ljubljana iz Jamarske zveze Slovenije. – 14
Rafko Urankar: Če rožo presadiš v večji “teglc”, novi prostori DZRJL. – 23
Rafko Urankar: Čas teče prehitro ali kako je nastajal jamarski priročnik “Ne hodi v jame brez glave”. – 25
Marko Simić: Govor ob predstavitvi knjige “Ne hodi v jame brez glave”. – 27
Franci Gabrovšek: Vandima, konec neke zgodbe. – 28
Matjaž Pogačnik: Jame je konec – živela jama!” ali razopremljanje Brezna pod Velbom. – 29
Marjan Baričič, Tomaž Planina: Test vrvi iz Brezna pod Velbom. – 33
Franci Gabrovšek: Renetovo brezno na Kaninu, peta tisočmetrca v Sloveniji. – 37
Matjaž Pogačnik: Še en izlet v neskončnost. – 41
Franc Marušič, Matej Dular: Prvič preko 24 ur v Renetu. – 44
Kristofer Pečar: Poročilo iz poletnega tabora Kanin 2000. – 47
Franc Marušič: Bavšica 2001. – 50
Franc Marušič: Lanski vrh – Najdena, Lupertova… 1998-2000. – 53
Dorotea Verša: Jamarska odprava Dhofar 97´ – Oman. – 55
Matjaž Pogačnik: Dan na odpravi Dhofar 97´ – Oman. – 58
Franc Marušič: Dhofar 97´ – ep. – 61
Arne Hodalič: Največja podvodna dvorana na svetu. – 68
Marko Simić: Kako smo s sredstvi Heliosovega sklada čistili jame. – 71
Primož Presetnik, Maja Zagmajster, Klemen Koselj: 5.1, 5.2 Jamarji oz. netopirji na jamarskem tečaju. – 74
Dorotea Verša: Analize jamarskih potapljaških nesreč. – 75
Gregor Prevec: Prvo leto speleo.net-a, obdobje od konca februarja 2000 do marca 2001. – 78
Mašinisti: Poročilo novincev z odprave v Pološko jamo dne 9.10.2000. – 80
Marko Simić: Mačka pod Rombonom ali kako je Karlinca storila bridko smrt. – 81
Matej Dular: Križanka. – 83
Veliki Manipulator: Sporočila. – 84
Franc Marušič: Prisega. – 90
Franci Gabrovšek – Franček: Nagradni natečaj. – 91