Glas podzemlja 2018

Prelistajte celotno številko ali si jo oglejte v PDF formatu.

UVODNIK
Aleksandra Krajnc: Nagovor urednice – 2

HISTORIAT
France Šušteršič: JKLM – kaj se je sprožilo pred 50 leti in kaj odhajajoči generaciji JKLM pomeni danes – 4
France Šušteršič: Iz društvene zgodovine – 7
France Šušteršič: Malo osebno o zgodovini odkrivanj in zavarovanja Ždrocel – 10
Jurij Kunaver, Kazimir Drašlar in Andrej Puc: Jamarska nesreča pri raziskovanju brezna pri Medvedovi konti jeseni 1960 – 12

IZOBRAŽEVANJE
Matija Perne: Globalno segrevanje in jame – 16

RAZISKOVANJE IN DOKUMETIRANJE
Uroš Kunaver: Dogodivščine foto-sekcije – 20
France Šušteršič: Galacijevka in Najdena jama – 21
Rok Grecs: Raziskovanje jam na izbranem območju na Krasu – 23
Teo Delić: Novosti z južne meje – Prepadna jama – 24
Teo Delić: Ekstravagantne meritve Turjeve jame – 26
Špela Borko: Trubarjev dah, sedma najdaljša jama v Sloveniji in ostale sladkobe pokljuških globočin – 28
Tomaž Krajnc: Povezovanje Trubarjevega daha in Platonovega šepetanja ali Kako sem premetal na kubike pokljuškega snega – 29
Behare Rexhepi: O Romeu – 31
Jaka Flis: Raziskave Surovke v letu 2017 – 32
Špela Borko: Brezno rumenega maka (P4) – 33

TABORI
David Škufca: Prvomajski tabor DZRJL na Glažuti – 37
Ester Premate: Prvomajsko terenjenje v Črni gori – 39
Špela Borko: Kaninski tabor 2017 – 43

VARSTVO JAM
Primož Presetnik, Tomaž Krajnc, Jure Košutnik: V letih 2016 in 2017 smo očistili štiri jame na Kočevskem – 45
Nataša Sivec: Poročilo o izvedbi popisa onesnaženosti jam na območju Javornikov in Snežnika – 48

KOMENTARJI K DELOVANJU DRUŠTVA
Primož Presetnik: Novo registrirane jame in katastrsko gradivo, prejeto v letu 2016 – 49
Tomaž Krajnc: Naši najplodovitejši zapisnikarji – 51
Teo Delić: Poročilo o Nagradi Viljema Puticka 2016 – 52
Uroš Kunaver: Predavanja in drugi izobraževalni dogodki – 53

USTVARJALNI JAMARJI
Špela Borko: Literarni in fotografski natečaj – 55
Maša Rački: Želja novopečene jamarke – 55
Špela Borko: Pogrešam podzemlje – 56
Jure Bevc: Zabava tipa dve – 57
Lojze Blatnik: Jamarska šola in jamarjenje – 58
Vaša Prava Dama: Oda majhnemu gnetljivemu zelenemu svaljku, ki sem ga nekega dne našel pod pazduho ali Dobra riba s lošim navikama – prava dama – 59
Aleksandra Krajnc: Gobelin – 60