Glas podzemlja 2006

Glas podzemlja je na voljo tudi na spletu.

Iz uvodnika (Matej Dular):

Drago bralstvo, jamarji in nejamarji, člani, nečlani in naključni mimoberoči. Za nami sta še dve leti aktivnega jamarskega in objamarskega udejstvovanja in kogar ni bilo zraven, je zamudil marsikaj zanimivega. Sem in tja nam je kakšno zadevščino uspelo popisati in tako lahko v grobem predstavimo utrip društvenega življenja v letih 2004-2006. Priznam, da sem bil nadležen in da sem zaradi nadležnega zbiranja prispevkov skoraj izgubil vse prijatelje, a rezultat je vendarle tu. Skupaj smo spravili novo številko Glasa podzemlja, najobširnejšo doslej in tudi vsebinsko na visokem nivoju. Resda smo tudi tokrat pridelali dva dobra meseca zamude in če bo šlo tako naprej, se nam bo čez dve ali tri številke zgodilo prestopno leto. A bog daj, da bi nam le šlo tako naprej. Veseli me, da je vsebina tokratne številke zelo raznolika in da je krog piscev prispevkov primerno širok. Pobudo v pisanju počasi prevzemajo mlajši člani, a mi je vendarle uspelo za prispevke nahecat tudi nekaj bolj veteransko “usmerjenih” članov. Hvala vsem ter veliko prijetnih doživetij in globokih razmišljanj tudi v prihodnje. Tokratni uvodnik bom zaključil bolj na hitro. Prihodnji teden se poročim in verjetno me razumete, da mi ta hip ni preveč do pisanja uvodnikov. Želim vam prijetno branje, pa spomnite se kaj pa kdaj tudi na tale naš GP, čemu pa mislite, da so sicer na svetu deževni dnevi.

Kazalo:

Matej Dular: Uvodnik. – 3
Matjaž Pogačnik: Poročilo predsednika za obdobje od 21.4.2005 do 20.4.2006. – 4
Branka Hlad: Pot v neznano – ob 95-letnici Društva za raziskovanje jam Ljubljana. – 7
Jurij Andjelić, Matej Dular, Ivo Sedmak, Dušan Tominc: Odkritje kaninskega vodnega kolektorja v Renejevem breznu. – 15
Mitja Prelovšek: L60 (Brezno pri lepih žlebičih). – 21
Matej Dular, Mitja Prelovšek: Raziskave v jami Lobašgrote v letih 2002-2006. – 24
Bojana Fajdiga: Delo v Jami na meji od decembra 2003 do junija 2004. – 29
Gregor Pintar: 765. – 34
Aleksandra Privšek: Poletna tabora DZRJL Bavščica 2004 in Kanin 2005. – 36
Franci Gabrovšek: O procesih zakrasevanja. – 40
Matej Dular: Speleoliti 4.1. – 49
Ivo Sedmak: Brezžična komunikacija s podzemljem in radiolociranje. – 57
Matija Perne: Kako kondenz dolbe jame. – 61
Aleksandra Privšek: Odprava DZRJL na Slovaško (24.3-29.3.2005) . – 64
Maja Zagmajster: Zanimivosti Vjetrenice na Popovem polju. – 66
Janez Pucihar: Čiščenje jame Skednenca na Mokrcu pri Igu. – 68
Matija Perne, Matej Dular: Pozor, magnetna deklinacija se vrača. – 70
Matej Dular: Matijev prepihalnik: kratka lekcija iz prepihov v malem kaninskem skozenjcu. – 71
Primož Presetnik: Jame v okviru projekta Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran. – 72
Primož Presetnik: Iz kosti zgodba. – 75
Bojana Fajdiga: Jamska striga. – 77
Maja Zagmajster: Skrivnostni beli polž. – 78
Bojana Fajdiga: Priprave na ekskurzijo v španske jame. – 79
France Šušteršič: Kopanje kot jamarska tehnika. – 80
Jernej Petrovčič: Speleofitnes – odkrivanje podzemeljskih tokov Unica – Ljubljanica – Cerkniščica – Bistra. – 82
Martina Bergant: Nagrada “Viljem Putick”. – 84
Krištofer Pečar: Smeh ob štancanju PDF-jev ali digitalizacija katastra je lahko tudi zabavna. – 85
N.N.: Rezultati nagradnega natečaja iz prejšnje številke GP. – 89
Vojan T. Arhar: Senčica. – 90
Aleksandra Privšek: Še pomnite, tovariši. – 92
Tomaž Miklavčič: Ultimo Vojago. – 93
Matej Dular: Ne mala ne velika ne nagradna… jamarska križanka. – 94