Kje raziskujemo?

Povsod kjer je kras oz. kraški pojavi. Pri tem nismo vezani na neko občino, državo ali kontinent oz., v prihodnosti, tudi planet. Vsekakor pa največ raziskav opravimo doma – v Sloveniji. Zadnja leta prinesemo največ odmevnih odkritij iz visokogorskih jam. Na podstraneh si lahko preberete nekaj o naših najpomembnejših raziskavah posamičnih področij ali jam, tako o že zaključenih projektih, kot tudi o potekajočih raziskavah.