Raziskovanje jam

Društvo je delovalo v mejah različnih držav od Avstroogrske monarhije do današnje Republike Slovenije.

Vseskozi se je prilagajalo različnim okoliščinam in se spreminjalo od univerzitetnega društva do neodvisne skupine zanesenjakov, ki se v svojem prostem času ukvarjamo predvsem z odkrivanjem, ljubiteljskim raziskovanjem in dokumentiranjem jam ter njihovim varovanjem.

Osnovna dejavnost društva je odkrivanje, raziskovanje, dokumentiranje in varovanje jam. Raziskovalno delovanje je usmerjeno predvsem na kraške predele Slovenije na nižinskem krasu in v visokogorju.

Osnovna oblika društvene dejavnosti je jamarska ekskurzija. Priložnost za intenzivnejše raziskovanje posameznih kraških območij so jamarski tabori. Občasno pa se člani udeležujejo tudi jamarskih odprav v tujino.

Širši interes društva je tudi kras kot celovit prostorski pojav in si prizadeva za njegovo spoznavanje, popularizacijo in ohranjanje.

Raziskovanje jam je pogosto povezano z raziskavami kraških voda, ne le v vodnih jamah pač pa tudi v sprva suhih jamah v katerih lahko v večjih globinah naletimo na vodne tokove, sifone ali neprehodne z vodo zalite rove, kjer klasično jamarstvo preide na direktne (potapljanje) ali posredne (npr. sledenje) pristope raziskovanja podzemlja. Raziskave kraških voda obsegajo dokumentiranje podzemnih vodnih poti in raziskave nevidnih, a merljivih fizikalno-kemičnih lastnosti vode.