Glas podzemlja 1972

Glas podzemlja je na voljo tudi na spletu.

Kazalo:

France Šušteršič: Jamarstvo in preroki. – 3
N.N.: Novice in zanimivosti. – 6
Igor Špacapan – Rogi: Pološka jama. – 7
Fajfelj: Vtisi mladega jamarčka. Pesem. – 10
N.N.: Jama pod Volčjim vrhom. – 12
France Šušteršič: Dokumentiranje lege jame, nadaljevanje. – 14
N.N.:Midva sva pa dva člana, pesem. – 19
N.N.: Silvester v Jaskini Czarny (štirje člani v deželi poljski). – 20
N.N.: Navodilo za ravnanje s staro municijo v jamah. – 23
France Šušteršič: Kako smo odkrivali Najdeno jamo. – 24
France Šušteršič: Nekaj o breznih. – 27
N.N.: Najgloblje jame na svetu. – 32
Rado Radešček: Pošast labirinta Wandloch. – 33
Stanko Klepec: Jame in brezna v Beli krajini. – 36
N.N: Deset najglobljih v Sloveniji in Istri. – 40