Glas podzemlja 1980

Glas podzemlja je na voljo tudi na spletu.

Kazalo:

Rado Smerdu: Poročilo predsednika IO na rednem občnem zboru DZRJL 16.3.1982. – 1
Albin Seliškar: Kraški čar, pesem. – 4
N.N.: Potrjevanje pripravnikov v redne člane. – 5
Joerg Prestor: Pismo starega farana sotrpinu med služenjem vojakov ali letošnja akcija v BPGG. – 6
Jurij Andjelić: Kratek pregled raziskav v BPGG. – 13
Gregor Pintar: Criou-Resau Mirolda. – 17
Staško Otorepec: Zanimivosti iz naših zapisnikov: Petnjak kat.št. 952. – 19
France Šušteršič: Zanimivosti iz naših zapisnikov: Mačkovca Laški rov kat.št. 52. – 21
France Šušteršič: Uršna fabrka, Jama pri Dolenjih Lokah kat.št. 3674. – 24
France Šušteršič: Galacijevo brezno kat.št. 3472. – 26
France Šušteršič: Škrlovo brezno kat.št. 4229. – 27
Ivan Gams, Andrej Kranjc, France Šušteršič: Pripombe k gradivu za zgodovino DZRJL. – 30
N.N.: Kaj se dogaja pri sosedu, Italija, jame globlje od 200 m, jame daljše od 1000 m. – 37
Thomas Kesserling: Motiv jame in motivacija za obiskovanje jam. – 40
France Šušteršič: Jožef Žigon – novo ime v jamarski zgodovini. – 49
Friederich Müller: Kačja jama, 4. nadaljevanje. – 50
N.N.: Novice in aforizmi. – 55