Kako postanem član DZRJL?

Enostavno. Izpolniš pristopno izjavo, jo prineseš na društvo in že si član. Sestanki potekajo vsak četrtek ob 20:15 v društvenih prostorih na tej lokaciji.

Znanje potrebno za obiskovanje jam lahko pridobiš v Jamarski šoli DZRJL.

Članstvo v društvu je prostovoljno. Član društva lahko postane vsak državljan Republike Slovenije, ki poda pristopno izjavo in plačuje članarino.

Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 15. leta, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik.

Ob sprejemu v društvo prejme član člansko izkaznico, ki je veljavna, če je podpisana s strani predsednika društva in če je na njej potrjeno, da je član plačal članarino za tekoče leto.

Člani društva so lahko redni in častni.