2009 – povezave Jame pod Predjamskim gradom z Bojanovo jamo

Na razpis za nagrado so bili prijavljeni trije dosežki:
– Društvo ljubliteljev Križne jame je prijavilo raziskave izvirne jame na JV robu Cerkniškega jezera: Čolniči,
– Jamarski klub Novo mesto je prijavil odkritje in raziskave jame Šumeča polšna,
– skupina prijaviteljev pod okriljem Društva za raziskovanje jam Luka Čeč iz Postojne pa je prijavila povezavo Jame pod Predjamskim gradom z Bojanovovo jamo.

Nagrado za leto 2009 v višini 1000 evrov so si prislužili odkritelji povezave Jama pod Predjamskim gradom – Bojanova jama.

Prijavitelji naj dosežka: Matjaž Milharčič, Izidor Šantek – Zupančič, Marjan Vilhar, Roman Bogataj, Ivo Sedmak in Dušan Tominc, so 21. marca 2009, ko so si podali roke skozi špranjo med Bojanovo jamo in Predjamo, Jami pod jamskim gradom ponovno vrnili naslov druge najdaljše v Sloveniji.

Sponzor glavne nagrade je Treking šport d.o.o. z blagovnima znamkama Petzl in Tendon. Založba ZRC SAZU pa je prispevala eno od tolažilnih nagrad, knjigo Ivana Gamsa, Kras v Sloveniji – v prostoru in času.