2013 – Paradana

V Veliki ledeni jami v Paradani (katastrska številka 742) v Trnovskem gozdu člani JD Logatec (JDL) raziskujemo že od leta 1977. Že v prvih dveh letih svojih raziskav so jamo raziskali do globine 385 m (pred tem 120 m), do leta 1998 pa do globine 650 m. Do leta 2004 je imela jama že 4090 m rovov. Pred tremi leti je JDL v sodelovanju z jamarji iz še nekaterih jamarskih društev iz Slovenije (JD Gorenja vas, DZRJSR Domžale, JK Železničar, DZRJLČ Postojna) obudilo raziskovanje v enem od bolj perspektivnih delov jame (v meandru Sam) in leta 2012 smo dobili prehod v nove rove. Istega leta smo odkrili tudi nov vhod v jamo, ki nas je pripeljal v strop Velike ledene dvorane. Za resno raziskovanje in meritve novih rovov na dnu je na koncu zmanjkalo časa.

To delo smo zato nadaljevali v lehi 2013, ko so se nam poleg prej omenjenih na akcijah pridružili tudi člani JDDR Ajdovščina in DRP Škofja Loka. V raziskovalnih akcijah v letu 2013 smo raziskovali in dokumentirali pretežno vodoravne rove, najpogosteje širše in višje od 2 m, dvorane premera in višine tudi do cca. 30 m, po katerih za prehod le redko potrebujemo plezalno opremo. Ti rovi imajo precejšnje število odcepov in v več etažah tvorijo povezane labirinte. Trenutno manj obetavni so rovi proti zahodu, bolj pa severni in jugo-vzhodni. Prvi nam postreže z eno od večjih dvoran v jami, v severnem se nahaja eno od prostomejših brezen v spodnjih delih. Novi rovi obsegajo tisti prej omenjeni večetažni labirint, vodne dele z aktivnim vodnim tokom in nekaj , kar na najgloblji do sedaj raziskani točki jame izgleda kot sifon.

Namerili smo preko 2,5 km poligona, od tega 2.374 m rovov, pri 221 m višinske razlike. Jama je bila s tem podaljšana na 6534 m in poglobljena na 858 m. Paradana je tako še utrdila svoj dolžinski primat v
Trnovskem gozdu, močno pa se je približala tudi globini tamkajšnje najgloblje jame.