2010 – Vrtnarija

Vrtnarija
Jamarska sekcija Planinskega društva Tolmin skupaj s člani Imperial College Caving Club
Raziskave z naslovom Vodna sled v jami Vrtnarija na Tolminskem Migovcu.

Arhiv načrtov:
http://www.union.ic.ac.uk/rcc/caving/slovenia/MigSurveyData/

3D model jam na Migovecu, program Survex version 1.1.x:
http://www.union.ic.ac.uk/rcc/caving/slovenia/MigSurveyData/migovecsurveydata/mig.3d

Priporočam uporabo “View menu”,  “Colour by date” za boljšo razločevanje med posameznimi jamami.

 

Ključne besede: