2005 – Kolektor v Renetovem breznu

Društvo za raziskovanje jam je v sredo 1. marca 2006 podelilo nagrado Vilijem Putick. Nagrada je bila podeljena za najboljši jamarski dosežek v letu 2005.

Nagrada je znašala 300.000 SIT. Denar je prispeval sponzor, podjetje Treking šport d.o.o. Na natečaj so prispeli štirje prispevki, po svojem značaju in vsebini zelo različni:

1) Bela Griža, nadaljevanje raziskav, Jamarsko društvo Danilo Remškar Ajdovščina.

2) L60, Brezno pri lepih žlebičih, odkritje nove jame na Kaninu, Društvo za raziskovanje jam Ljubljana.

3) Radoha, pregled jam celotnega območja, Jamarski klub Novo mesto.

4) Renetovo brezno, nadaljevanje raziskav, Društvo za raziskovanje jam Ljubljana.

Petčlanska komisija je zasedala 6. februarja 2005. Komisija je bila sestavljena iz članov različnih jamarskih društev, strokovni vidik pa je zastopal član iz Oddelka za geologijo Naravoslovne fakultete Univerze v Ljubljani. Odločitev za izbor je bila zaradi različnosti prispelih dosežkov zelo težka. V končni fazi je kombinacija točkovanja samega dosežka in točkovanja dokumentacije dosežka določila ekipo, ki je prijavila najboljši jamarski dosežek v letu 2005.

Najboljši jamarski dosežek v letu 2005 je postalo odkritje kaninskega vodnega kolektorja v Renetovem breznu.

Glede vizij za v prihodnje je ob zaključku prireditve predsednik društva Matjaž Pogačnik povedal naslednje: Vsekakor smo z rezultati razpisa zadovoljni in ga nameravamo v letu 2006 ponoviti. Upamo, da se bo odzvalo še večje število društev in da bomo s tem pozitivno vplivali tako na raziskovanje in dokumentiranje, kot tudi na prepoznavnost jamarskih dosežkov v slovenskem prostoru.

Sponzor nagrade je Treking šport d.o.o. z blagovnima znamkama Petzl in Tendon.