Sijoče zvezde

25.09.2010 raziskano in izmerjeno glavno vhodno brezno (Krajnc, Šuštar)

02.10.2010 raziskave in meritve do globine 150 m (Pintar G., Šuštar)

09.10.2010 odkrito okno – dosežena globina 180 m (Pintar G., Pintar M., Šuštar)

16.10.2010 širitev prve pasaže, 200 m (Pintar G., Šuštar)

23.10.2010 širitev druge pasaže (Bergant, Gabrovšek, Marušič, Šuštar, Vengar, Štrukelj)

30.10.2010 meritve (Pintar G., Pintar M., Vengar, Šuštar)

Globina -270 m