Sistem Pokljuškega grebena

10. 9. 2020

Dolžina: 9584 m. Globina: 643 m. Deveta najdaljša jama v Sloveniji.

V sistem so povezane jame Trubarjev dah, Platonovo šepetanje in Romeo.

Shematski profil vseh štirih velikih pokljuških jam, stanje 2019. Trubarjev dah, Platonovo šepetanje in Romeo so povezani v enotni sistem. Evklidovi piščali manjka do povezave še precej metrov, a upanje ne usahne. Avtorica: Špela Borko.