Jame v Mestni občini Ljubljana

Da, v Mestni občini Ljubljana (MOL) so tudi jame. Nekaj manj kot dvajset. Nekaj v preteklosti evidentiranih jam, pa je danes na žalost že uničenih. Zaradi geološke pestrosti ozemlja, ki ga obsega MOL, najdemo jame v različnih tipih kraških kamnin.

Leta 2009, v 99. letu obstoja društva, smo sklenili da se Ljubljani na svoj način oddolžimo in pripravimo pregled stanja jam v MOL, ki smo ga objavili v knjižici Jame v Mestni občini Ljubljana.

Upamo, da bodo rezultati našega dela prispevali k varovanju jam v MOL in zavedanju, da ima tudi Mestna občina Ljubljana delček posebnega, očarljivega in hkrati ranljivega podzemeljskega habitata.

Projekt je finančno podprla Mestna občina Ljubljana.