Pokljuka z okolico

Usmerjene raziskave na Pokljuki so se začele jeseni 2010, ko je naš član Matt Covington začel pregledovati dano območje. Pokljuka je bila med Slovenskimi jamarji sicer znana kot neperspektivna, saj so vsi tamkajšnji kraški pojavi prekriti z moreno. V tistem času ena redkih jam na tem območju in edina vredna omembe je bila Medvedova konta, jama z eno največjih dvoran pri nas. Matt pa je začel iskati vhode nad mejo morene in kmalu je odkril prvi obetajoči dihalnik.

Dihalnik smo v prihodnjem letu odprli in jamo poimenovali Evklidova piščal. Raziskovalna žilica je bila obujena in sledil je Pokljuški prvomajski tabor 2012, zimska raziskovanja ter dva poletna tabora, 2013 in 2015. V 2013 smo odkrili drugi dve pomembni jami območja, Trubarjev dah in Platonovo šepetanje. Posledično smo vedno več časa preživeli na Pokljuki, ki je sedaj ena izmed najbolj obiskanih lokacij. Do konca 2015 smo na ožjem območju Pokljuke registrirali 33 jam, s skupno dolžino poligona prek 9.4 km.