Očistimo Slovenijo 2010

Čiščenje jam pri Lazah na Planinskem polju in na Lubniku

 

Vseslovenski čistilni akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu!, ki je v soboto 17. aprila 2010 potekala na področju celotne Slovenije, smo se pridružili tudi člani Društva za raziskovanje jam Ljubljana.

Očistili smo kar štiri jame pri vasi Laze, na robu kraškega bisera Planinskega polja: Globoko brezno (kat. št. 145), Jamo na Milah (kat. št. 2075), Brezno na Milah (kat. št. 3035) in Teglovko (kat. št. 3034). Organizacijo čistilne akcije sta vodila France Šušteršič in Janez Kanoni. Odvoz smeti je organizirala občina Logatec, na ozemlju katere ležijo naštete jame.

Vhod Globokega brezna (Brezna pri Leskovi ogradi, Brezno pri Starem koniku, Lukatove jame) je bil že nekaj desetletij popolnoma zasut in zato vstop v jamo ni bil mogoč. Brezno je poševen rov, ki se stopenjsko spušča do globine šestdesetih metrov, kjer se konča zasut z ilovico. Rov ni “okrašen” s stalaktiti in stalagmiti, je precej “gol”, vendar obiskovalec v notranjosti brezna lahko občuduje mogočen stalagmit, dvoranice, sigove ponve in jezerce. Zadnji obiskovalci so v jamo vstopili približno pred tridesetimi leti. Teglovka in Jama na Milah sta bili onesnaženi z manjšo količino odpadkov, podorni stožec vhodne dvorane Brezna na Milah pa je prekrivala debela plast odpadkov.

Vse jame so bile onesnažene z gospodinjskimi odpadki, z gradbenim materialom, avtomobilskimi deli, z živalskimi ostanki, ki so bili na srečo že razkrojeni, nekaj pa je bilo tudi nevarnih odpadkov (baterije, avtomobilski akumulatorji, barve, odpadna olja,…). Zbrane odpadke je po akciji izpred jam odstranilo Komunalno podjetje Logatec.

Med akcijo nas je obiskala ekipa RTV Slovenija in novinarji spletnega portala Siol, na filmski trak pa jo beležil tudi naš hišni snemalec in režiser Dean.

Jame nas je čistilo približno trideset članov. Trudili smo se od 9. do 17. ure. Vmes smo s kruhom pomazali odličen golaž, ki ga je skuhal Žan. Po končani akciji je Gregor podkuril žar in nas nasitil s slastnimi čevapčiči. Zabava se je nadaljevala pri lovski koči “Jurček” na Lanskem vrhu.

Na Agenciji Republike Slovenije za okolje je društvo že sprožilo uradni postopek za pridobitev dovoljenja za ustrezno zavarovanje, oziroma zaprtje vhoda Globoke brazna. S tem bi radi preprečili ponovno onesnaženje jame, ki je zaradi bližine ceste zelo priročno odlagališče odpadkov. No, dovoljenja nismo dobili, ker jama ni bila uvrščena med naravne vrednote (ker je bila uničena oz. zasuta s smetmi!). Kljub temu smo okoli vhodnega brezna za lasnimi sredstvi že junija napravili ograjo, ki pa ni dolgo trajala.

Še filmski utrinek čiščenja Globokega brezna. Filmček je posnel in za objavo pripravil Dean Pestator.

Takole z levo roko pa je par dni kasneje Marjan Baričič ženo in prijateljem na hitro očistil še Jamo pod vrhom Lubnika (kat. št. 2044) za transpot smeti z žičnico v dolino pa je poskrbelo lokalno planinsko društvo.