December 2023: Čiščenje treh jam na območju Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera


Glede na rezultate popisa onesnaženosti jam na Pivškem oktobra 2023 in določene omejitve tega, kaj smemo čistiti in kaj ne, smo skupaj z Inštitutom za raziskovanje krasa ZRC SAZU (IZRK) in Krajinskim parkom Pivška presihajoča jezera (KPPPJ) izbrali tri jame in jih očistili. To so bile Brezno v Borštu in Brezno na Ošljekih v bližini Zagorja in Drskovška golobina med Parjami in Drskovčami. Ker gre za tri manjše jame, ki so relativno plitva brezna, je čiščenje potekalo v več manjših ekipah naenkrat in precej hitro. Skupno smo pivško podzemlje osvobodili približno 800 kg raznoraznih odpadkov.


Udeleženci: Andrej Drevenšek, Primož Presetnik, Matija Perne, Jure Bevc, Matic Di Batista,
Špela Borko, Klemen Kramar, Vid Naglič, Luka in Taras Večerin, Uroš Novak, Bor Vidic, Samo
Grgurevič, David Škufca, Tinkara Kepic.

Za pomoč pri organizaciji čiščenja in gostoljubje se zahvaljujemo kmetu iz Zagorja, gospodu Martinu Šabcu, pa tudi Mitji Prelovšku iz IZRK in Evi Šabec Korbar iz KPPPJ za vso ostalo organizacijsko podporo.
Rezultate popisa jam iz oktobra in čiščenja iz decembra smo v začetku leta 2024 predstavili na dogodku za medije v organizaciji KPPPJ, skupaj s predstavniki JD Rakek in IZRK.

Več si lahko preberete tudi na strani KPPPJ in v članku Primorskih novic.