Kočevje 2017

Tudi letos smo v okviru projekta LIFE “Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko«  očistili dve jami,  Skupno smo iz jam potegnili 26 kubikov smeti in se pri tem še zabavali. Upamo, da so po teh akcijah močerili še bolj beli kot so bili.

8. in 9. april 2017 – čiščenje Smetljive jame (kat. št. 3853)

Za to jamo že prvi zapisnik iz leta 1972 omenja smeti in nenazadnje je jama bila poimenovana po njih. Na akcijo smo se pripravili temeljito, Ogledniški obisk smo opravili en teden pred čiščenjem in ugotovili, da je jama skorajda do vrh zapolnjena s smetmi, ni pa bilo mrhovine. Ko so zvečer pred akcijo na teren prispeli prvi člani, so vodji akciji sporočilo, da bo žal potrebno aktivirati enoto za biološko bojevanje.
Ko je v soboto na teren prispel še gospod predsednik, se je po delovišču širil neznosen smrad. Vendarle so člani akcijo požrtvovalno nadaljevali in se proti smradu borili na različne načine, vse rane pa smo skrbno očistili tako zunaj, kot, preventivno, tudi znotraj. Potem se je začelo pa odkopavanje s cunjami armirano mešanico zemlje, smeti in peska. Ko si udaril s krampom je ta na prožni podlagi odskočil, če si zahahljal smeti s kavljem, si odparal samo majhno krpico. Skratka, nikamor ni šlo. Vendarle se je proti večeru in po odstranjenih 5 m3 odpadkov odprla luknja, da smo se splazili v notranjost jame in ocenili situacijo. Ta je bila »zložena«, saj ročno jame še cel teden ne bi očistili. Zato smo s pomočjo gospe z občine hitro našli bagrista, ki je bil pripravljen priti v nedeljo. Opozorjena je bila tudi komunala, da je imela pripravljene ljudi za odvoz zabojnikov (zabojnik z mrhovino so odpeljali takoj ko je bilo mogoče).
V nedeljo se je spet zbrala množica članov (skupaj nas je čistilo 19), ki pa se je kar nekaj časa bolj ali manj le zabavala ob pogledu na spretnega bagerista. Čiščenje jame pa smo vendarle končali na roko. Skupno smo odpeljali šest zabojnikov, komunala pa je sporočila da smo iz jame potegnili 23,72 tone odpadkov.
Jama leži tik ob cesti, zato bi lahko rekli, spet pripravljena na sprejem novih odpadkov. Seveda, si tega ne želimo, kakor tudi upamo, da se bo uredilo odtok vode s ceste, da se ne bo zlival v jamo in jo zasipal s spranim peskom. Obvezno je tudi postaviti fizično prepreko med jamo in cestiščem tudi zaradi preprečitve zdrsov avtomobilov v jamo.

13. maj 2017 – čiščenje Oneške jame (kat. št. 3420)

Za to jamo je primerno reklo »Tresla se je gora, rodila se je miš«. Zbrala se je silna množica 21 članov in ker so nas kočevski komunalci že poznali, so pred jamo pripeljali kar tri kontejnerje, ki pa so ostali večinoma prazni. Projekt čiščenja jame je predvideval izvlek 8 m3 smeti, z natančnostjo od 1 m3 do 10 m3, predvsem drobnih komunalnih odpadkov in starega kruha. Malo se nam je le čudno zdelo, saj jama ni neposredno ob cesti, med cesto in jamo je redek gozd, s posameznimi mladimi drevesci in grmovjem, posejan z veliki skalami in zato po svoji legi jama ni med bolj primernimi za odlaganje odpadkov. Izkazalo se je, da je količina odpadkov bistveno manjša, kot je bilo ocenjeno. Odpadkov na dnu notranjega brezna jame praktično ni bilo, pod vhodnim breznom pa smo našli nekaj vreč plesnivega kruha, kosti in nekaj kosov komunalnih odpadkov. Iz jame smo s pomočjo sistema škripčevja in električnim vitlom izvlekli boren 1 m3 odpadkov, ki so tehtali 160 kg. Članski duh torej ni imel velikega dela, se pa je izkazal, ko smo po za zavarovanje taborišča pred ploho hitro napeti nekaj plaht. Skratka hitro zaključena akcija.

O akcijah poroča tudi Glas podzemlja.

Besedilo: Primož & Jure