2008 – Zgibanka “Živo jamsko bogastvo”

V zadnjem času jamarji  opažajo v jamah povečanje števila talnih pasti, ki so predvsem tujega  izvora, pojavljajo pa se tudi  poškodovanje jamskega inventarja –  predvsem sige, kjer nabiralci iščejo  hrošče v razpokah in sedimentov, v  katere vkopavajo pasti. Zato je  med raziskovalci jamskih živali in  jamarji nujno vzpostaviti dogovor o enotnem označevanju pasti t.i. dobro prakso, ki bo  omogoča hitro identifikacijo  raziskovalca, in najširšemu krogu jamarjev  tako omogočiti nadzor.

Zato  je naše društvo  skupaj s sodelavci iz Notranjskega muzeja v Postojni, Jamarskega  kluba  Črni galeb iz Prebolda in Agencije RS za okolje ter s podporo  Ministrstva  za okolje in prostor in Urada Vlade RS za komuniciranje v okviru  programa  Slovenija doma v Evropi pripravilo zloženko Živo jamsko bogastvo ter  serijo štirih predavanj na to temo.

Zgibanka je bila izdana tako v slovenskem kot angleškem jeziku in razposlana vsem jamarskim kljubom v Sloveniji.

Predavanja so bila v  petek 24.10. 2008; Prebold, ob 19:00 v   prostorih JK Črni galeb (graščina v Preboldu), kjer je problematiko predstavljal Andrej Kapla; petek 24.10. 2008; Novo mesto, ob 19:30 v prostorih Jamarskega kluba Novo mesto (Seidlova 29, Novo mesto), kjer je problematiko predstavljal Primož Presetnik; torek 28.10.2008; Cerknica ob 19:00 v prostorih knjižnice, kjer je problematiko predstavljal Slavko Polak in torek 28.10.2008; Ljubljana ob 19:00 v prostorih Biološkega središča (Večna pot 111, Ljubljana – nasproti ZOO), kjer je problematiko predstavljal Andrej Kapla.