1999 – Naravovarstvena delavnica za jamarje

Delavnico je pripravilo naše društvo in Uprava RS za varstvo narave Ministrstva za okolje in prostor, v prostorih Oddelka za geologijo NTF.

30. januarja 1999 se je delavnice udeležilo 30 jamark in jamarjev iz desetih jamarskih društev.

Predavanja so predstavili Marko Simić, Andrej Mihevc, Dorotea Verša in Slavko Polak, sledil pa jim je vsebinsko bogat razgovor na temo varstva jam.