2017 – Izobraževanje kriminalistične policije

Na enem izmed sestankov o problematiki varovanja jamskih živali, s posebnim poudarkom na hroščih, smo predlagali, da lahko izvedemo izobraževanje in prikažemo situacijo tudi na terenu. Uprava kriminalistične policije (Generalne policijske uprave) je predlog takoj vzela za svojega in res hitro organizirala delavnico, ki je potekala v okviru rednih izobraževanj kriminalistov.

Sestali smo se v Mozirju, 12. 5. 2017, prav na 107. rojstni dan našega društva, kar je pri omembi povzročilo tudi spontan aplavz prisotnih. Prisostvovalo je 24 udeležencev, pri organizaciji pa je sodelovalo še več predavateljev in jamarjev iz ostalih organizacij.

Program izobraževenja “Živali v podzemnih jamah” je bil sledeč:
– Kaj so naravne vrednote?
(Mina Dobravc, Zavod RS za varstvo narave)
– Živalstvo v podzemnih jamah
(Teo Delić, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologija, Skupina za speleobiologijo)
– Podzemne jame in njihovo raziskovanje
(Primož Presetnik, Društvo za raziskovanje jam Ljubljana)
– Kriminaliteta, povezana z zavarovanimi živalskimi in rastlinskimi vrstami
(Uršula Belaj, Sektor za splošno kriminaliteto UKP GPU)
– Komunikacija – med sodelujočimi, navzven, z mediji
(Mateja Kocjan, Zavod RS za varstvo narave)
– Razprava
– Odmor in odhod do podzemne jame Trbiška zijalka
– Ogled podzemne jame Trbiška zijalka in prikaz nastavljenih pasti za živali
– Razprava in zaključek

Glede na pogovore v jami in kasnejše odzive, menimo da je izobraževane bilo koristno za vse udeležence, terenski jamski del pa je navdušil vse prisotne kriminaliste.