2017 – Popis onesnaženosti jam Javornikov in Snežnika

V oktobru smo v Društvu za raziskovanje jam Ljubljana v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave, OE Nova Gorica, izvedli popis onesnaženosti izbranih jam na območju Snežnika in Javornikov. Jame so bile izbrane za popis na podlagi večje verjetnosti, da so onesnažene (bližina naseljem, cesti) in tudi glede na njihov naravovarstvenih status (naravna vrednota, Natura 2000).
Popis smo izvedli v dveh terenskih dneh tekom dveh vikendov v oktobru 2017. V planu je bil popis 13. jam. Od tega dveh nismo popisali saj jih zaradi pomanjkljivih podatkov v različnih katastrih jam (DZRJL in IZRK) nismo uspeli najt. Popisali pa smo eno dodatno jamo, ki ni bila na seznamu, je pa bila v bližini jam, katere smo imeli namen popisat, skupaj smo torej popisali 12 jam. Ugotovitve smo sproti zapisovali na popisne liste, ki so bili sestavljeni za namen popisovanja onesnaženosti jam za popise, ki jih je izvajal IZRK. Udeleženci popisa smo s seboj prinesli različne
pripomočke za navigacijo (GPS, aplikacije za navigacijo na prenosnih telefonih, atlas Slovenije). Za vstop v nekatere jame smo uporabili vrvno tehniko in temu primerno opremo. Popisa se je udeležilo skupno enajst članov Društva za raziskovanje jam Ljubljana, nekateri oba termina.

Zabeležili smo 6 onesnaženih jam od katerih smo eno tudi očistili, ocenili smo tudi primernost za čiščenje glede na dostopnost jame (vrste odpadkov nismo vzeli v obzir). Šest jam je bilo čistih, dveh jam iz seznama za popis pa nismo našli.

Popisa se je udeležilo enajst članov društva.

Nataša