1994 – Sodelovanje pri plakatu “Varujmo naše jame”

Plakat je izdal Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne in naravne dediščine v sodelovanju z našim društvom leta 1994. Bil je ponatisnjen še leta 2001 s strani Agencije RS za okolje.

Ključne besede: