Oktober 2023: Popis onesnaženosti jam na območju Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera

Po poletni čistilni akciji v hribih smo izvedli še nekoliko drugačno naravovarstveno aktivnost v sodelovanju z Inštitutom za raziskovanje krasa ZRC SAZU in Krajinskim parkom Pivška presihajoča jezera (KPPPJ): popisali smo stanje in onesnaženost jam na območju KPPPJ, pri čemer smo sodelovali člani DZRJL in člani JD Rakek. Predhodno smo se dogovorili, da JD Rakek »pokrije« delo na Javornikih, mi pa v dolini.

Tako nam je pripadlo 20 jam, večinoma brezen, ki smo jih morali obiskati in čim bolj natančno popisati stanje in odpadke. Razdelili smo se v več ekip, tako da smo bili na terenu kar se da učinkoviti in delo opravili v treh terenskih dneh, sodelovalo pa nas je 17 članov DZRJL. Ugotovili smo, da sta le dve jami od dodeljenih čisti, ena uničena oziroma zasuta, preostalih 17 pa onesnaženih. Med onesnaženimi je bilo sicer kar nekaj takih, ki so imele manj kot dva kubika odpadkov (10 jam), a je stanje v preostalih še precej žalostno – pet jam je namreč imelo več kot 15 kubikov odpadkov. Med popisom smo naleteli na veliko mrhovine, kar je pričakovano zaradi vseh pašnikov in bližine vasi ter cest, pa tudi na kar nekaj NUSov, kar smo tudi pričakovali glede na območje in bili ob gibanju po jamah temu primerno previdni.

Izdelan popis jam je bil podlaga za izbor treh jam za čiščenje, ki smo ga izvedli kasneje v letu.