Omejitev obiska v Križni jami med sušo

Zaradi t.i. suše v jami oz. nizkega vodostaja in s tem povezanega poškodovanja jame je DZRJL, ki je takrat upravljalo z jamo, omejilo obisk. Ta je bil možen samo do prvega jezera dokler se vodostaj ne bi normaliziral.

Tudi pri ustreznem vodostaju pa je bil od takrat možen samo obisk z gumijastimi čolni, saj so poškodbe na sigovih pregradah nastajale tudi zaradi vračanje čolnov iz trdih materialov. Zato se je društvo odločilo, da iz jame umakne vse take čolne.

Društvo je o ukrepih obvestilo javnost z objavo v Delovih “jamarskih novicah”.

Takšno utečeno prakso še sedaj izvaja trenutni upravljalec jame Društvo ljubiteljev Križne jame.