Poletna Bavšica 2001

Poročilo Lankota Marušiča je objavljeno v Glasu podzemlja letnik 2002.

Ključne besede: