Poletni Kanin 2005

V Reneta so se v času tabora spustile tri ekipe. Mitja je južno od tabora našel brezno K31, ki je na dnu zaledenelo. Jama L6, ki jo je našla Petra, je bila opremljena s fiksi in svedrovci, vendar zaradi pomanjkanja štrikov nismo prišli do dna. Na kakih 70 m je celotno okostje kozlička zloženo na kup. V jami so opazni sledovi miniranja. Izmerili smo Rovko (L61) in Pupko (L62), obe imata čez 50 m.

Na vhodu jame Bedušeta smo ob silnem prepihu zabili svedrovec in se spustili v ledene dele kakšnih 20 m niže. Od tam pa do ledene dvorane, ki se je zaključila s sifonom. Nazaj grede smo jamo izmerili in raziskali ledeno pobočje na globini 20 m. Ta del pripelje v že znane dele. Ker so stene pod 20 m globine ivnate, bi bilo Bedušeto dobro pogledati še v kakšni drugi sezoni (zgodaj spomladi ali pa pozno jeseni).

Pod velikim Babanjskim Škednjem smo našli nekaj jam. Prva je že bila opremljena s fiksi, vendar ni bila označena, (predvidoma so bili v njej Italijani, pa jo niso izmerili). Jama L59, sicer dolga okoli 20 m, ima na koncu ožino, vendar ni bilo videti kakšnega nadaljevanja. Ob mulatjeri smo izmerili L65 (Pr’ Kovač), ki ima prav tako okrog 20 m, na dnu pa je sneg.

V jami L60 ali Jami pri lepih žlebičih, ki jo je odkrila Bina, smo pri raziskavah porabili vse razpoložljive štrike. Jama je izmerjena do 130 m globine, od silnega merjenja pa je šel v franže meter, katerega najdaljši kos sedaj meri kakšnih 16 m. Jama šiba s šahtom 4-40 m globine, razširiti bo treba eno okno za ugodnejši prehod. Jerko je opremil šaht pod Triglavom in zaradi pomanjkanja fiksov obtičal pod meandrom, ostali pa so izmerili poligon do konca znanih delov.

Udeleženci: Marjan Baričič – Melhijad; Matija Peme – Pipi; Martina Bergant – Bina; Ivo Sedmak – Balila, Kremenko, Stane; Dušan Tominc – Mašinist, Bojana Fajdiga – Oliva, Blaž Bezek – Pilot, Gregor Pintar – Stari, Marina Pintar – Anica, Kristofer Pečar – Bajsi, Lidija Nadn – Lindzi, Matej Dular – Lazar; Petra Gostinčar – “svečka”, Aleksandra Privšek – Jerica, Jemej Petrovčič – Jerko, Mitja Prelovšek – Čot, Jožko Pimat – Jozl, Boštjan Babič, Franci Gabrovšek – Franček, Stanka Peme.

Obširnejše poročilo o taboru Aleksandre Privšek je objavljeno v društvenem glasilu Glas podzemlja, junij 2006 v prispevku Poletna tabora DZRJL Bavščica 2004 in Kanin 2005