Kočevsko

Širše območje Kočevja je tradicionalo bilo domena kočevarske (nemške) sekcije Društva za raziskavanje jam Ljubljana. Šele tik pred II. svetovno vojno oz. celo po njenem začetku so tudi člani matične organizacije opravili nekaj raziskav na kočevsem in obkolpskem prostoru. Pravo raziskovanje se je razmahnilo torej po koncu svetovne vojne, čeprav so bila obsežna zaprta območja za običajne jamarje nedostopna. Tudi to je prispevalo, da je tam še veliko neragistriranih jam, ki jih v zadnjih letih tudi priložnostno raziskujemo.