1910–1918

Otroška doba društva

1911
Prve večje akcije. Drenovci uporabljajo v breznih – verjetno po sili razmer – poleg običajne jamarske tudi vrvno, alpinistično tehniko. V breznu Marjanščica prodrejo 84 m globoko.

1912
V nesreči na Stolu tragično premine Josip Cerk. Vodstvo raziskav prevzame Pavel Kunaver.

1913
Od ustanovitve do konca tega leta dolenjska sekcija društva razišče že prek sto jam in se tudi tehnično solidno opremi. Med pomembna odkritja štejejo Marjanščica (84 m), Žiglovica (82 m), Kriviška okroglica (93 m), Jama na Kajžarjevem lazu (63 m) več ledenih jam na Veliki gori, jama Tentera, ponorne jame na Radenskem polju in Dobrepolju ter nadaljevanje Južnega rova v Logarčku. Društvo je zaslovelo v širšem prostoru, saj ga vabijo na raziskave celo v Pazin in Banderno v Istro, kjer raziščejo 97 m globoko Golešnico. Člani društva pred 1. svetovno vojno raziščejo 133 jam.

1914-1918
Vojna zavre društveno delo. Bogumil Brinšek pade že prve dni vojne. Pavel Kunaver, kot podčastnik avstro-ogrske armade, sodeluje pri raziskovanju in preurejanju jam na Krasu za vojaške potrebe. Od tam ga pošljejo v posebno jamarsko skupino, ki jo vodi poročnik Ivan Michler, prav tako član društva, raziskovat jame na Trnovski gozd in Banjšice. Leta 1917 sta Kunaver in Michler, za vojaške potrebe, raziskala prek sto jam. 31. avgusta 1917 pa sta v Rovpi, v eni sami ekskurziji prodrla 146 m globoko, kar je vse do leta 1965 društveni rekord.

Najaktivnejši člani društva: Josip Cerk, Bogumil Brinšek, Albin Hrovatin, Ivan Kovač, Jože in Pavel Kunaver, Ivan Michler, Ivan Tavčar, Alojzij Tavčar, Srečko Vizjak, Karel Pick, Turšič in Wenig.