Jubileji društva

Društvo za raziskovanje jam Ljubljana je nastalo že v Avstroogrski monarhiji in se ponaša z najbolj pestro zgodovino svojega neprekinjenega delovanja med vsemi slovenskimi jamarskimi organizacijami.

Svojo 75. in 90. obletnico je društvo obeležilo s proslavama v Cankarjevem domu, ob svoji 95. obletnici pa z razstavo Pot v neznano v Knjižnici Bežigrad in Tehniškem muzeju Slovenije.

Maja 2010 smo praznovali sto let delovanja. Izjemno stoletje povezuje neprekinjena trdna veriga članov v okolju, kjer so se kalili znani akademiki in naravoslovci, izurili vrhunski raziskovalci in športni jamarji in zrasle generacije ljubiteljev podzemskega sveta. Sto let obstoja društva smo obeležili s proslavo ter razstavo Jame so zame v Galeriji »S« na Ljubljanskem gradu ter z razstavo velikoformatnih fotografij na panojih v Jakopičevem sprehajališču.

V letu 2020 smo praznovali 110. obletnico društva. Obeležili smo jo z razstavo V Globinah gora, ki je gostovala na Ministrstvu za okolje in prostor, Ljubljana (15. 5.–15. 6. 2020), na Orožnovi koči, Bohinj (15. 8.–18. 9. 2020) in v Centru Triglavskega narodnega parka Bohinj (18. 9.–20. 10. 2020).