Prireditve so omogočili

Dogodke ob 100-letnici Društva za raziskovanje jam Ljubljana so podprli pokrovitelj

Treking šport d.o.o. z blagovnima znamkama Petzl in Tendon,

podporniki

Center za kartografijo favne in flore

Ministrstvo za okolje in prostor RS

ŠOU – Študentska organizacija Univerze v Ljubljani

Cestno podjetje Ljubljana

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.

GEOT d.o.o.

Festival Ljubljana

City Wall d.o.o.

Anthron d.o.o.

Žurbi team

in številni donatorji

ter Člani in Članice s svojo požrtvovalnostjo!

Ključne besede: