1992 – Marijino brezno

Zaradi varstva množice prezimujočih netopirjev v jami Marijino brezno, smo na vhod jame jeseni 1992 namestili rešetke s primernimi vodoravnimi odprtinami, ki omogočajo lažji prelet netopirjev.

Ključne besede: