Jamarski tečaj 1969

Tečaj je priredila tehnična komisija DZRJS in je bil namenjen teoretični in praktični utrditvi in izpopolnitvi tehnike raziskovanja jam. Potekal je od 20.-21. december 1969 v jamarskem domu na Gorjuši (Domžale). Predavali so samo naši člani (JKLM):

– Miran Marussig: O organizacijii in varnosti ekskurzij ter o jamarski reševalni službi,
– Tomaž Planina: O vzdrževanju jamarske opreme, jamarskih lestvic ter o tehnilki raziskovanja globokih brezen,
– Joško Pirnat: O osebni jamarski opremi,
– Janez Modrijan:  O varovanju in spustu z vrvjo.

Tečaja se je udelžilo 29 udeležencev iz Domžal, Idrije, Kočevja, Logatca, Ljubljane, Postojne, Rakeka, Ribnice, Prebolda, Sežane in Slovenj Gradca.