Jamarska šola 1981

Iz arhiva DZRJL:

V okviru jamarske šole je bilo predvidenih osem predavanj:

– 6.X.81 Jamarstvo (R. Smerdu)

– 13.X.   Hoja v jame in plezanje po lestvicah (T. Planina)

– 20.X.   Kraj in jame (D. Rojšek)

– 27.X.   Jame doma in po svetu (J. Kunaver)

– 3.XI.   Osnove topografije (M. Kunaver)

– 10.XI. Merjenje jam (T. Planina)

– 17.XI. Vrvne tehnika (G. Pintar)

– 24.XI. Osnove kraških pojavov (F. Šušteršič)