Jamarska šola 1982

Iz arhiva DZRJL:

Začetek 12.10.1982. V sklopu jamarske šole je bilo predvidenih sedem predavanj in sicer:

– Splošno o jamarstvu

– Jamarska tehnika I

– Kras in kraški pojavi in lastnosti kraškega podzemlja

– Jamarska tehnika II

– Dokumentacija o jami I

– Dokumentacija o jami II

– Jame doma in po svetu

Vsakemu torkovemu predavanju je sledila v soboto ekskurzija jamarske šole.