Jamarska šola 2007

Društvo za raziskovanje jam Ljubljana je organizirali Jamarsko šolo za vse, ki jih zanima jamarstvo. Začetek Jamarske šole je bil v četrtek, 8. marca ob 19. uri v društvenih prostorih v zaklonišču na Majaronovi. Predavanja in ekskurzije so potekale v marcu in aprilu.

Šola se je zaključila z uspešno opravljenim izpitom novih tečajnikov. Komisija je bila stroga, tečajniki pa so pokazali vse svoje znanje. Izpiti so potekali v soboto 12. maja 2007 v Iškem Vintgarju.

Trije od tečajnikov so na izpitu pokazali nekoliko šibko znanje iz določenih vrvnih manevrov. Komisija je zato sklenila, da se jim izpit prizna, ko bodo izpeljali dodatno vajo vrvne tehnike in dopolnili svoje znanje. Vajo smo izvedli, 31. maja 2007, pod črnuškim mostom. Vsi trije so uspešno premagali nastavljene jim težave in s tem postali jamarji pripravniki. To pomeni, da lahko hodite z njimi po jamah brez strahu zanje in zase.