I. jamski tečaj

18. maja 1933 se je otvoril I. jamski tečaj, ki je trajal 10 dni. Vseh predavanj se je udeležilo 251 slušateljev, na posamezni dan je pa odpadlo 25 slušateljev.

Predavanja so obsegala sledeče teme:

1. Splošno o Krasu (s skioptičnimi slikami) – predavatelj prof. dr. Bohinec

2. Geografija Jugoslovanskega Krasa – predavatelj prof. dr. Melik

3. Hidrografija Krasa – predavatelj prof. dr. Rus

4. Geologija in geološki problemi Krasa – predavatelj dr. Rakovec

5. Jamska meteorologija – predavatelj dr. Reja

6. Hidrografija Krasa – predavatelj ing. Sprizaj

7. Tehnika raziskovanja jam – predavatelj Ivan Michler

8. Fosilna fauna v jamah – predavatelj dr. Rakovec

9. O nabiranju recentnega biološkega materiala – predavatelj dr. Kuščer

10. Merjenje in risanje jam (tloris in profili)- predavatelj prof. ing Žnidaršič

11. Pregled jamske faune – predavatelj dr. Kuščer

12. Pračlovek in jama – predavatelj dr. Škerlj

13. Fotografija v jamah.zapisniki o jamskih ekskurzijah – doc. dr. Seliškar

Tečaj je zaključil doc. dr. Seliškar. Po tečajusose vršile 3 ekskurzije v jame i.s.

1. v Turkovo brezno pri Rovtah nad Podnartom. Udeležencev je bilo 13. pod vodstvom dr. Reja in Michlerja

2. v Mačkovco in Stoto jamo v Lazah pri Planini, pod vodstvom doc. dr. Seliškarja in Michlerja. Udeležencev je bilo 5,

3. v jame pri Stični na Dolenjskem pod vodstvom doc. dr. Seliškarja in Michlerja. Udeležencev je bilo 6.

S tretjo ekskurzjo je bil končan tudi praktični del tečaja.